Featured album
Username
Password
Register | Request password

CIRCUS (pre Q65) LONG PLAY ALBUM |10-02-2011

Circus had alles in zich om de eerste Nederlandse superband te worden, naar het voorbeeld van o.a. Cream en Blind Faith. Uit de resten van Q65 kwamen in januari 1968 gitarist en componist Frank Nuyens en drummer/tekstschrijver Jay Baar. Herman Brood (Cuby + B) zou piano spelen en Henk Smitskamp (Motions) was benaderd als bassist/zanger. Smitskamp koos echter voor After Tea en Brood kwam gewoon niet opdagen. Marco Klein (James Mean) trad toe als toetsenist, Frank Verhoef werd de bassist/zanger. Met Nuyens en Baar maakten ze eerst zelf opnamen en begonnen ze vervolgens onder leiding van producer Hans van Hemert aan de complexe basis van Mother Motha’s Sundance. Hoewel de nadruk lag op instrumentale stukken, wilde Circus voor elk nummer een andere zanger gebruiken. Hans van Hemert deed de ‘guide-vocal’ van Voluntary Peacemaker en Wim Bieler nam Fairy Tales Of Truth voor zijn rekening, een lang uitgesponnen nummer vol psychedelica. Circus’ baanbrekende sound mocht zich verheugen in serieuze belangstelling van Apple Records, het label van The Beatles. Verder dan een proefpersing van de single Medusa - onlangs teruggevonden in de archieven van Hitweek – kwam hun platencarrière echter niet. Omdat Q65 was gesplit, maar contractueel nog een album moest afleveren, belandde een aantal Circus songs op de laatste Q65-lp Revival. Vier decennia later presenteert Circus alsnog de originele, ruwe werkversies; afwijkend en soms langer dan wat er in 1969 op Revival verscheen. Eindelijk gerechtigheid voor een band die weliswaar kort heeft bestaan, maar die zich kenmerkte door veel productiviteit en - vooral ook - creativiteit.

KADOO TIP! BESTEL NU: Maak 20,00 Euro over - inclusief gratis verzending binnen Nederland - op ABN/AMRO 60.26.51.824 ten name van Centertainment onder vermelding CIRCUS en je adres, na ontvangst van de betaling volgt op 16 maart 2011 de zending of stuur u bestelling per mail naar: office@centertainment.nl 

 

NEW PSEUDONYM LP 180 GRAMS VINYL RELEASES TO BE RELEASED SOON:
VP99.015 CIRCUS – Circus - release date March 17th, 2011
VP99.016 ZIPPS – Kicks and Chicks: Ever Stoned (Unreleased)
VP99.017 TEE-SET – Emotion (Spectacular RE-MASTERED)
As well Q65, OUTSIDERS and many other acts ! !

 

Circus had everything to become the first Dutch super band, along the lines of a.o. Cream and Blind Faith. In January 1968 guitarist and composer Frank Nuyens and drummer/lyricist Jay Baar rose from the ashes of Q65. Herman Brood (Cuby + B) would play piano and Henk Smitskamp (Motions) was approached as bassist/singer. Smitskamp however, chose for After Tea and Brood just did not show up. Mark Klein (James Mean) joined as keyboardist, Frank Verhoef became the bassist/singer. With them, Nuyens and Baar made the first recordings. Later they went into the studio with producer Hans van Hemert, for the complex basis of Mother Motha's Sundance. Although the focus was on instrumental pieces, Circus planned to use a different singer for each song. Hans van Hemert did the "guide-vocal" of Voluntary Peacemaker and Wim Bieler put his teeth in Fairy Tales Of Truth, a long drawn out song full of psychedelia. Circus’ groundbreaking sound was attracting serious interest from Apple Records, the label of The Beatles. But their recording career never went beyond a test pressing of the single Medusa - recently found in the archives of Hitweek. Since Q65 had split up, but was contractually obliged to deliver one more album, a number of Circus songs landed on the last Q65 LP, Revival. Four decades later Circus presents the original rough working versions, different and sometimes longer than what appeared on Revival. Justice at last, for a band that existed only for a short period, but that made a big impression by their productivity and - above all - creativity.

 

 

« return